Studenti

je studentem dirigování na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze a studentem oboru hra na housle na Pražské konzervatoři ve třídě Jitky Novákové. Absolvoval dirigování u Marka Valáška na Pražské konzervatoři.

Je členem České studentské filharmonie, která spolupracuje s významnými dirigentskými osobnostmi, například s Markem Šedivým, Markem Ivanovićem, Robertem Kružíkem, Tomášem Netopilem, Semjonem Byčkovem či dokonce Jiřím Bělohlávkem a Simonem Rattlem.

Při studiu osmiletého gymnázia v Mladé Boleslavi se společně se sbormistrem Lukášem Koudelkou rozhodli založit studentský orchestr, se kterým se jim podařilo vystoupit na mezinárodním festivalu umění v Číně. Kromě Euterpe Philharmonia je i dirigentem orchestru FAR MUSICA ve Staré Boleslavi.

Matouš Hasoň

je student dirigování a hry na violu na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze. Kromě toho působí jako violista v Symfonickém orchestru Českého rozhlasu.

Zdeněk Červinka

je student dirigování na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze. Vedle studia je dirigentem Symfonického orchestru Prahy 8.

Igor Karpilovskij

je student dirigování na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze. Vedle studia je sbormistrem pěveckého sboru Punkt a spolupracuje se sborem Bohemiachor. V zimním semetru 2023/2024 studuje Erasmus na MDW Universität für Musik und darstellende Kunst Wien se zaměřením na sbormistrovské dirigování.

Jan Sedláček

pochází z hudební rodiny. Studuje dirigování na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze. V roce 2023 absolvoval také obor hra na violoncello na Pražské konzervatoři. Jako dirigent vede Komorní orchestr Dvořákova kraje. Navštěvuje dirigentské masterclassy a soutěže.

Klavírista a dirigent Jan Mára se narodil v Praze. Na Konzervatoři Jaroslava Ježka absolvoval klavír pod vedením Mgr. Hany Kaštovské, a později také dirigování pod vedením doc. Hynka Farkače. Během studií několikrát dirigoval Pražský smíšený sbor, ke kterému poté nastoupil jako asistent sbormistra. Jako klavírista spolupracoval s Vysokoškolským uměleckým souborem Univerzity Karlovy, Kühnovým dětským sborem, Pražskými komorními pěvci a dalšími.

V posledních letech se věnuje korepetici opery a baletu, aktuálně i v Baletu Národního divadla v Praze. Jako asistent nastudování a korepetitor se podílel na představení opery La Traviata společnosti RunOperun. V současnosti dokončuje bakalářské studium dirigování na HAMU v Praze. V rámci kurzů pořádaných katedrou dirigování HAMU několikrát dirigoval Severočeskou filharmonii Teplice a Kühnův smíšený sbor. V letech 2020 a 2021 se zúčastnil mistrovských kurzů korepetice na Mezinárodní hudební akademii v Kroměříži pod vedením Kateřiny Kněžíkové a Zdeňka Klaudy.

Josef Štefan je absolventem Pražské konzervatoře a Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze v oboru dirigování, kde dále pokračuje v doktorském studiu. V roce 2021 mu byla udělena Cena Bauše Ruysové. V roce 2017/2018 byl stážistou na Hochschule für Musik Franze Liszta ve Výmaru u prof. N. Pasqueta a v roce 2018 získal studijní stipendium Wagnerovské společnosti na Bayreuther Festspiele 2018. Zúčastnil se také dirigentských seminářů: Libor Pešek (2016), Stefan Lano (2017) či Manfred Honeck (2019).

Od sezóny 2016/2017 spolupracuje se Slezským divadlem v Opavě, kde se podílel na přípravách několika oper: G. Verdi: Falstaff, C. Orff: Carmina Burana a další. V únoru 2017 zahájil pravidelnou spolupráci s Ensemble terrible. Od roku 2014 působí jako regenschori v pražské farnosti ve Lhotce, kde při významných hudebních produkcích spolupracuje se členy České filharmonie a Národního divadla v Praze. V roce 2011 složil z řad svých spolužáků Český komorní ansámbl, s nímž pravidelně studoval orchestrální repertoár, včetně instrumentálních koncertů.

Spolupracoval s orchestry: PKF-Prague Philharmonia, Jenaer Philharmonie, Hradecká filharmonie, Severočeská filharmonie Teplice, Praga Camerata, Talichova komorní filharmonií aj.