Pedagogové

Doc. MgA. Tomáš Koutník

je český dirigent a pedagog. Narodil se v Olomouci. Vystudoval Pražskou konzervatoř, obor hra na violoncello. Dále HAMU Praha, kde absolvoval roku 1977 obory hra na violoncello a dirigování a v témže roce získal 1. cenu na Mezinárodní dirigentské soutěži v Besançonu. Absolvoval roční stáž v Paříži a roku 1979 byl finalistou v Mezinárodní dirigentské soutěži v Katovicích. Byl dirigentem Symfonického orchestru Československého rozhlasu v Bratislavě, Sukova komorního orchestru, šéfdirigentem Janáčkovy filharmonie Ostrava, dirigentem Symfonického orchestru Československého rozhlasu Praha, stálým hostem Hofer Symphoniker v Bavorsku, šéfdirigentem a ředitelem Severočeské filharmonie Teplice a šéfdirigentem Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín.

Hostoval u zahraničních orchestrů v Bruselu, Drážďanech, Berlíně, Výmaru, Jeně, St. Gallenu, Lucernu, Tokiu, New Jersey atd. Nahrál řadu kompaktních disků. Významným počinem je vysoce ceněná nahrávka kompletu symfonií Franze Schuberta se Severočeskou filharmonií Teplice.

Od roku 1994 vyučuje na HAMU obor dirigování symfonického orchestru, je docentem a vedoucím katedry. Pořádá a vede mistrovské dirigentské kurzy pro studenty, které se konají se Severočeskou filharmonií Teplice a se Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně. Vyučoval také na mistrovských dirigentských kurzech v Kanadě. V roce 2023 byl pozván na Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, pro kterou připravil přednášku týkající se symfonické tvorby A. Dvořáka.

Prof. MgA. Leoš Svárovský

je český dirigent a hudební pedagog. Nejprve studoval na konzervatoři hru na flétnu, později pokračoval se studiem hry na flétnu i na pražské AMU, kde také začal studovat dirigování. Po absolutoriu školy začínal jako asistent u šéfa Opery Národního divadla v Praze pana Zdeňka Košlera a působil jako dirigent Komorní opery v Praze. V roce 1991 jej Herbert von Karajan pozval ke spolupráci s George Soltim, Claudiem Abbadem a Vídeňskými filharmoniky na „Sommer FestSpiele Salzburg“. Později byl ve funkci šéfdirigenta u Janáčkovy filharmonie Ostrava, Státní filharmonie Brno, šéfdirigenta slovenského symfonického orchestru Sinfonietta v Žilině a šéfdirigenta Komorní filharmonie Pardubice. V současné době je šéfdirigentem Aichi Central Symphony Orchestra Nagoya. Je také stálým hostujícím dirigentem Slovenské filharmonie.

Dále spolupracuje se známými orchestry jako je jsou SOČR, PKF, Filharmonie Bohuslava Martinů, Orchestre de Pays de la Lorraine Metz, Staatskapelle Dresden, Symfonický orchestr P. I. Čajkovského. Na svém kontě má několik desítek CD disků s nahrávkami pro firmu Supraphon. 

Od roku 2000 je Leoš Svárovský pedagogem na katedře dirigování na AMU v Praze, studium oratorního a kantátového dirigování. V roce 2018 úspěšně ukončil profesorské řízení na AMU v Praze. Leoš Svárovský je pravidelně zván na podia mnoha významných hudebních festivalů jak v Českém republice, tak i v zahraničí.

patří k nejvyhledávanějším dirigentům své generace. Studoval hru na hoboj a dirigování na Státní konzervatoři v Praze. Absolvoval Hudební fakultu Akademie múzických umění, obor dirigování. Následovala studijní stáž na vídeňské Universität für Musik und darstellende Kunst. V roce 2010 se stal laureátem Mezinárodní dirigentské soutěže Dimitrise Mitropoulose v Aténách. V současné době je šéfdirigentem Plzeňské filharmonie a hlavním hostujícím dirigentem Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Praze. Od příští sezóny se stává šéfdirigentem zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů. Kromě výše zmíněných uměleckých pozic pravidelně spolupracuje s předními symfonickými orchestry a operními domy. V minulých sezónách to byly Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, PKF – Prague Philharmonia, Slovenská filharmonie, Philharmonie Südwestfalen, Státní orchestr moskevského rozhlasu, Orchestra of Colours Athen, Janáčkova filharmonie Ostrava, Pražský komorní orchestr ad. 

Uměleckou dráhu operního dirigenta zahájil v Divadle J. K. Tyla v Plzni, kde premiéroval nebo nastudoval velký počet operních titulů. V roce 2008 debutoval ve Státní opeře Praha představením Verdiho Otella. Následovaly další operní tituly. V Národním divadle moravskoslezském v Ostravě nastudoval Verdiho opery Nabucco a Ernani nebo Gounodovu operu Romeoa Julie. V roce 2016 vedl hudební nastudování oceňovaného Hamleta Ambroise Thomase. V Palacio de Bellas Artes v Mexico City dirigoval operu Leoše Janáčka Její pastorkyňa. Je zván též významnými mezinírodními festivaly: Bad Kissingen, Festival Richarda Strausse v Garmisch-Partenkirchenu, kde provedl Alpskou symfonii Richarda Strausse se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Dále hostoval na festivalech Pražské jaro, MHF Smetanova Litomyšl, MHF Český Krumlov.

studoval klavír a kompozici na konzervatoři v Bratislavě. Přibral si také předmět dirigování, které studoval pod vedením prof. Zdeňka Bílka. Poté úspěšně složil zkoušky na pražskou Hudební akademii muzických umění – obor dirigování. Studium s vyznamenáním ukončil v roce 1998 pod vedením profesora Františka Vajnara. V průběhu svého studia dirigoval úspěšně řadu orchestrů v mnoha českých divadlech a koncertních síních. Např. Severočeskou filharmonii Teplice, Filharmonii Hradec Králové, Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně, Janáčkovu filharmonii Ostrava, pravidelně spolupracoval s Talichovým komorním orchestrem. Spolupracoval také s japonským orchestrem Toyama Academy Orchestra. Zúčastnil se Mezinárodních Bartókovských kurzů v Szombathely. Díky Brahmsovu stipendiu vystoupil s maďarským symfonickým orchestrem Savaria.

Společně s dalšími hudebníky založil v roce 1996 komorní sdružení CLUB 20 zaměřené na pořádání koncertních vystoupení z děl hudebních klasiků 20. století. Úspěšná byla i spolupráce s Divadlem „Alfred ve dvoře“ a pravidelné uvádění Stravinského „Příběhu vojáka“, které předvedli nejen v Praze, ale i v Brně a Vídni. V r. 1998 získal dirigentské angažmá v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem. Od r. 1999 byl jmenován do funkce šéfa opery. Stal se tak nejmladším operním šéfem v historii českého divadla. V této funkci působil do roku 2007. Počínaje rokem 2002 Norbert Baxa zahájil úzkou spolupráci jako dirigent s Pražskou komorní operou, se kterou vystoupil na mnoha zahraničních scénách. Byl hostujícím dirigentem v Japonsku, Finsku, Španělsku a v Kanadě. Naposledy působil ve funkcích „visiting professor“ na Univerzitě Britské Kolumbie ve Vancouveru a dále jako „Gastdozent“ na Vysoké hudební škole v Zürichu.

je český dirigent, sbormistr, hudební pedagog a hráč na lesní roh. Na konzervatoři v Pardubicích studoval obor lesní roh u Otakara Tvrdého. Pokračoval ve studiích na pražské Akademii múzických umění dirigování pod vedením Václava Neumanna a sbormistrovství u Josefa Veselky. Své studium prohloubil na mistrovských kurzech Helmutha Rillinga ve Stuttgartu. 

V letech 1990-94 působil Jaroslav Brych jako šéfdirigent Symfonického orchestru Armády ČR, spolupracoval i s dalšími orchestry jako Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Fisyo, Janáčkova filharmonie Ostrava a Karlovarský symfonický orchestr. Svou sbormistrovskou praxi zahájil roku 1984, kdy se stal uměleckým vedoucím Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy, a kde působil až do roku 1997. Zároveň byl od roku 1994 druhým sbormistrem Pražského filharmonického sboru a po odchodu Pavla Kühna byl v letech 1996-2004 jeho šéfsbormistrem. V tomto období zasluhuje zvláštní pozornost vydání čtyř profilových CD s à capella skladbami L. Spohra a F. Mendelssohna – Bartholdyho, A. Schnittkeho, S. Rachmaninova a s kantátami B. Martinů.

vystudoval dirigování (Akademie múzických umění, Praha) a hudební vědu (Univerzita Karlova, Praha). Od roku 2007 je Lukáš Vasilek hlavním sbormistrem Pražského filharmonického sboru. Těžiště jeho umělecké práce s tímto tělesem spočívá v nastudování a provádění repertoáru „a cappella“, stejně jako v přípravě sboru k účinkování ve velkých kantátových, oratorních a operních projektech realizovaných ve spolupráci s významnými orchestry a dirigenty. Lukáš Vasilek je jako dirigent nebo sbormistr podepsán pod celou řadou nahrávek Pražského filharmonického sboru pořízených pro prestižní světová vydavatelství, např. Decca a Supraphon.
Lukáš Vasilek vede Pražský filharmonický sbor při většině jeho domácích i zahraničních aktivit. Spolupracuje při tom se světově uznávanými dirigenty a orchestry.

Kromě toho vede vokální ansámbl Martinů Voices, který založil v roce 2010. S tímto souborem se zabývá převážně komorní sborovou tvorbou 19. až 21. století. Ansámbl pod jeho vedením koncertuje nejčastěji samostatně. V rámci těchto aktivit vzniklo mnoho nahrávek. V posledních letech se Lukáš Vasilek soustavně věnoval nahrávání sborové tvorby Bohuslava Martinů. Jeho nahrávky skladatelových kantát (Pražský filharmonický sbor) a madrigalů (Martinů Voices), které v letech 2016 a 2018 vydala společnost Supraphon, vzbudily mimořádný ohlas v zahraničí a získaly mj. ocenění prestižních časopisů Gramophone („Editor’s Choice“ pro obě desky), BBC Music Magazine („Choral & Song Choice“ pro kantáty) a Diapason („Diapason d’Or“ pro madrigaly). Nahrávka komorních kantát byla navíc nominována na „BBC Music Magazine Awards 2018“.

Pochází z Karviné. Svůj mimořádný hudební talent rozvíjel v klavírním oddělení ostravské konzervatoře a poté na pražské Akademii múzických umění ve třídě prof. D. Baloghové. Bylo jen otázkou času, kdy projeví svůj talent i v jiných oborech. A tak nebylo překvapením, že v roce 1980 absolvoval ve třídě Václava Neumanna obor dirigování.

Hlavní umělecké aktivity Stanislava Bogunii směřovaly zpočátku především ke klavíru, proslul jako vynikající, technicky mimořádně disponovaný a pohotový doprovázeč a komorní hráč. To prokázal mimo jiné na stovkách koncertů s houslistou Václavem Hudečkem po celém světě. Tuto oblast neopustil ani nyní, kdy je už více než dvacet let pedagogem pražské AMU a pomáhá s prvními pódiovými příležitostmi mladým, talentovaným umělcům.

Kromě toho působí jako sbormistr a dirigent. Byl mimo jiné šéfdirigentem Západočeského symfonického orchestru v Mariánských Lázních a dirigentem Janáčkovy filharmonie Ostrava, kde např. mimořádným způsobem spojil obě role – dirigenta a klavíristy ve skvělém provedení Gershwinovy Rapsodie v modrém, které v přímém přenosu vysílala Česká televize. Působil rovněž jako sbormistr Pěveckého sboru Českého rozhlasu v Praze a dirigent rozhlasových symfoniků, za jejichž dirigentským pultem hostuje dodnes.

Vypočítávat země, ve kterých Stanislav Bogunia hostoval, je úkol velmi obtížný i zbytečný. Jeho umění měli možnost poznat posluchači téměř v celém světě – od Jižní Ameriky až po Japonsko. Své interpretační zkušenosti, životní zážitky a hudební erudici využívá i při své činnosti skladatelské.

začal hrát na klavír v 8 letech na hudební škole u prof. Pavla Svobody. Absolvoval pražskou konzervatoř u prof. Valentiny Kameníkové a u prof. Zdeňka Kožiny, později také Akademii múzických umění v Praze, ve třídě prof. Josefa Páleníčka a prof. Zdeňka Jílka, u kterého pokračoval i při studiu aspirantury. V roce 2017 získal titul Ph.D. na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Již během studií se stal několikanásobným laureátem domácích soutěží. Z mezinárodních soutěží získal ocenění v Chopinově soutěži ve Varšavě, Smetanově soutěži v Hradci Králové a na Vídeňské mezinárodní hudební soutěži. K jeho posledním soutěžním úspěchům patří 2. cena a cena J. S. Bacha na „Ibla Piano Competition“ v sicilské Raguse, v r. 2013 zvítězil (1.cena+CMF Prix) na „Concours Musical de France“ v Paříži, v r. 2015 získal 1. cenu na soutěži v litevském Druskininkai a 1. cenu ve videosoutěži „Grand Prize Virtuoso“. V roce 2016 a v r. 2023 získal 1. cenu na soutěži ve Varšavě, v r. 2021 1. cenu na video-soutěži „Golden Classical Music Awards“ (s vystoupením v Carnegie Hall), v r. 2022 1. cenu ve videosoutěži „Grand Prize Virtuoso“ (s vystoupením v amsterdamské Concertgebouw).

Vystupoval v Čechách a zahraničí. Úspěšné byly jeho klavírní recitály na mezinárodním festivalu Pražské jaro a festivalu Musica Iudaica 97, několikrát vystoupil před vyprodaným Rudolfinem jako sólista Gershwinovy Rhapsody in Blue. Natáčel pro český a polský rozhlas, Českou televizi a na kompaktní disky.