Projekty

WORKSHOPY, SEMINÁŘE A DALŠÍ AKTIVITY

Jako jediné oddělení ve výuce dirigování nabízíme studentům možnost pracovat několikrát za rok s několika profesionálními orchestry v České republice. To vše za podpory AMU Praha a českých nadací.  

Každý rok se koná série kurzů – workshopů s profesionálními orchetry, zaměřená na symfonický repertoár složený z významných děl, které studentům pomáhají zlepšovat dovednosti. Díky této cenné zkušenosti se mohou hlásit na světové soutěže, masterclassy a další typy vzdělávacích aktivit, které podporují start kariéry. Zkoušky i koncerty jsou nahrávány pro studijní účely studentů.

Severočeská filharmonie Teplice

Masterclassy se Severočeskou filharmonií

Během jednoho akademického roku studenti bakalářského a magisterského studijního programu navštěvují kurzy se Severočeskou filharmonií Teplice. Výběr reperotáru koresponduje se studijním plánem školy.

Výhodou těchto kurzů je možnost vyzkoušet si práci se symfonickým orchestrem pod odborným vedením doc. Tomáše Koutníka a pracovat v rámci pravidelných frekvencí na rozvoji dirigentských schopností. Po každém workshopu následuje review – hodnocení s pedagogem u video nahrávky.

Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně

Projekty se ZSO
Mariánské Lázně

Díky vynikající spolupráci se Západočeským symfonickým orchestrem ML se uskutečnilo několik krásných projektů pro studenty dirigování.

Katedra uspořádala masterclassy ve formě několikadenních kurzů, jejichž výsledkem byly velmi zdařilé koncerty, na kterých se postupně představili všichni studenti katedry. Tato spolupráce přinesla studentům výrazné praktické zkušenosti.

Divadlo J.K.Tyla Plzeň

Spolupráce s plzeňskou operou

V rámci studia je vybraným studentům umožněno spolupracovat s operou Divadla J.K.Tyla v Plzni pod vedením doc. Norberta Baxy. Student má možnost pracovat s orchestrem i zpěváky a být u procesu nastudování opery.

Tato spolupráce taktéž koresponduje s požadavky operního repertoáru, který je součástí studijního plánu katedry.

Divadlo F.X.Šaldy Liberec

Spolupráce s divadlem F.X.Šaldy Liberec

Podobně jako v případě spolupráce s plzeňskou operou, je studentům umožněno spolupracovat také s divadlem F.X.Šaldy v Liberci. Spolupráci umožnil šéfdirigent Zbyněk Müller. Studenti pracují jako asistenti dirigenta a podílí se na přípravě operních děl.

I tato spolupráce koresponduje s požadavky operního repertoáru, který je součástí studijního plánu katedry.