Studium

Přijímací řízení

Průběh studia

Student katedry dirigování Akademie múzických umění v Praze se po dobu svého studia seznámí se třemi důležitými obory, které může využít při rozvoji profesionální kariéry. Jedná se o symfonický, operní i sborový repertoár. 

Koncerty probíhají v prvním ročníku se sborem a od druhého ročníku student pracuje s komorním nebo symfonickým orchestrem. Nemusí si tedy volit mezi sborem, operou, nebo orchestrem. Důvodem je využití v profesionální kariéře, zejména pak při mezinárodní činnosti. Dirigent by měl ovládat všechny tři odvětví. 

Po dobu bakalářského i magisterského studia jsou ve studijním plánu díla světových autorů, která se objevují na repertoáru mnoha profesionálních orchestrů nebo operních domů. 


Symfonický repertoár: Symfonie L. van Beethovena, W.A.Mozarta, A. Dvořáka, J. Brahmse, G. Mahlera, P.I.Čajkovského; koncertantní repertoár a další symfonické skladby (např. významná díla P. Hindemitha, B. Bartóka, …)

Operní repertoár (výběr): B. Smetana – Prodaná nevěsta, A. Dvořák – Rusalka, P.I.Čajkovskij – Evžen Oněgin a další 

Sborový repertoár: Vybraná díla různých autorů (např. P. Eben, P. Chesnokov, A. Tučapský a další)


Dokumenty ke stažení

Absolutorium bakalář

Otázky pro absolutorium bakalářského studia

Absolutorium magistr

Otázky pro absolutorium magisterského studia

Přijímací zkoušky magistr

Otázky pro přijímací zkoušky do magisterského studia

Symfonický repertoár – studijní plán

Kompletní studijní plán pro symfonický repertoár

Operní repertoár – studijní plán

Kompletní studijní plán pro operní repertoár